Dränering

Grundvattenproblem

En hög grundvattennivå kan leda till olägenheter och till och med skador. Till exempel i form av våta källare och kryputrymmen. Vid problem med grundvattenproblem är det viktigt att skilja mellan olika orsaker. Detta är viktigt för att besvara frågan om vem som kan hållas ansvariga för grundvattenproblemen. Å ena sidan finns det faktorer som grundar vattenhöjningen som kan orsaka olägenheter eller till och med skada. Å andra sidan finns det andra faktorer som kan orsaka olägenhet eller skada. Orsaker till problem kan vara av olika slag, och i praktiken är det vanligtvis en kombination av orsaker: Första orsaken: Naturlig orsak – Mycket nederbörd / extrema regnskurar. – Jordkomposition, såsom närvaro av lerlager eller andra naturliga barriärer. Andra orsaken: Syntetiska – Vattenhantering orsakar – Förekomst av infiltrationsanläggningar, både från privatpersoner och från kommunen. – Ett läckande och oavsiktligt infiltrerande avloppssystem (som ligger ovanför vattentabellen). Detta kan bidra till en större och snabbare reaktion på nederbörden på grundvattennivån. – Strukturella / anläggningsorsaker – Icke-vattentäta källare: en viss grundvattennivå i sig behöver inte leda till problem eller skador. Eftersom en vattentät källare inte kommer att fyllas med grundvatten. – Konstruktion / konstruktion av (delvis) underjordiska strukturer som har en stigande grundvattennivå. När det gäller grundvattenproblem är det viktigt att ha en tydlig bild av grundvattenproblemen per situation (vad som orsakar). När situationen är väl synlig kan man se på den rättsliga ramen. Men det är också viktigt att på ett eller annat sätt göra något åt grundvattenproblemen. För att fixa grundvattenproblem så finns det riktig bra dräneringsfirmor i Stockholm. Om man bor lite längre ner i Sverige så finns det även bra dräneringsfirmor i Göteborg. Kommunala arbetsuppgifter Kommuner har en grundvattenskyldighet enligt lag. Om alla sju delarna i första stycket i grundvårdsskyldigheten uppfylls, är kommunen skyldig att vidta åtgärder för att förhindra eller begränsa de negativa konsekvenserna av grundvattennivån. Se skyldigheten till grundvård för en förklaring. Utöver grundvårdsskyldigheten har kommunen också en avloppsskötselplikt (vårdsplikt för insamling och transport av urbant avloppsvatten). Denna vårdsplikt har också en relation till grundvattennivån, som att läcka avlopp eller byta ut dem. Grundvattenproblem och byggnadernas strukturella tillstånd Traditionellt har en tomt- / byggnadsägare också sitt eget ansvar för att säkerställa att hans tomt är gott och byggnaderna och andra byggnader som ligger på den. När det gäller byggarbeten är det viktigt att hänvisa till 2014 års byggnadsdekret där inga krav ställs för källare och kryputrymmes fuktighet. Vatten i källaren kan därför uppstå utan att det är möjligt att tala om en arkitektonisk defekt. Om en källare används som lagring eller tomt utrymme behöver den inte ens vara vattentät eller byggd vattentätt. Detta är annorlunda om en källare används som ett bostadsområde; dvs ett område där människor regelbundet bor (t.ex. ett kök, sovrum eller ett badrum, källare eller detaljhandelsutrymme som ligger under marknivå). I dessa fall gäller kravet på vattentäthet. Men här ligger ett tydligt ansvar för den privata ägaren. Vem vill inte ha sin källare vattentätt? Rättspraxis Det finns en rättspraxis om förekomsten av grundvattenproblem genom att

Läs mer »