Garage rengöring genom städfirma

Låt ditt parkeringshus professionellt rengöras
Olja, däckslitage, vägsalt, kondens: garage under marken utsätts för en mängd olika föroreningar. Med en grundlig rengöring av den underjordiska parkeringen säkerställer vi ett snyggt och rent utseende – ett utseende som också övertygar kunder och gäster.

Städning av parkeringshus nära Stockholm av en specialist
Kvav lukt, oljefläckar på golvet, fläckar som dessutom kan vara hala. På underjordiska parkeringsplatser har smuts en särskilt negativ effekt på livsmiljön. Å andra sidan är det just här som en kund får ett första intryck av ditt företag, och en gäst får ett första intryck av din egendom. Vidta åtgärder – med professionell underjordisk parkeringsstädning av våra erfarna medarbetare! Beroende på dina behov tar vi bort smuts från din fastighet både selektivt och regelbundet, till exempel en gång om året! Låt oss göra dig ett erbjudande och kontakta oss via e-post eller telefon för en förfrågan! Vår tillförlitliga service kommer att tillfredsställa dig hela tiden.

Vad innebär rengöringen av Parkeringshus?
Parkeringsplatserna i det underjordiska parkeringshuset med flera våningar är relativt skyddade mot vädret, men föroreningen med smuts är fortfarande mycket hög. Beroende på säsong samlas snö, pollen, löv, lera, sand eller vägsalt på parkeringsplatserna. Dessutom finns det mycket envis smuts från olja, däckskador eller sotkondenserat vatten från avgaserna. Det hela ser inte bara dåligt ut, det lämnar också en obehaglig lukt. Eftersom det finns mycket olika föroreningar i underjordiska garage och parkeringsgarage med olika intensitet, krävs omfattande rengöring för att återställa ytorna till sitt ursprungliga skick. Göteborgs städfirmas anställda har denna erfarenhet och erbjuder dig som specialistföretag den byggnadsrengöring en professionell underjordisk parkeringsplats kan behöva, detta i och runt Göteborg. De har nödvändig rengöringsutrustning och rengöringsmedel för att säkerställa grundlig, miljövänlig rengöring av den underjordiska parkeringen och parkeringshuset.

Den professionella och regelbundna rengöringen av den underjordiska parkeringen inkluderar följande service:
• Rengöring av hela golv- och väggytorna
• Rengöring av alla ingångar (spärrar, dörrar, grindar)
• Borttagning av smuts, damm och spindelnät från lampor, strömbrytare, ventilationssystem och rör
• Rengöring med miljövänlig avfallshantering
Låt oss sakkunnigt rengöra ditt underjordiska garage eller parkeringshus. Vi skulle gärna ge dig mer information om rengöring av underjordisk parkeringsplats och parkeringsgarage. Lär känna våra tjänster och kontakta om du vill använda vår tjänst.

Vad kostar professionell underjordisk parkeringsstädning?
Liksom för andra rengöringsobjekt beror kostnaderna främst på storleken på den underjordiska parkeringen eller parkeringsgaraget. Andra viktiga faktorer är typen och omfattningen av Parkeringshus i din fastighet i Stockholm eller det omgivande området. Det finns olika kostnader för grundläggande rengöring än för underhållsrengöring. Dessutom påverkar graden av föroreningar rengöringskostnaderna för den underjordiska parkeringen och parkeringsgaraget. Du kommer att få en exakt kostnadsberäkning från oss efter ett besök på plats. Kontakta oss om du önskar att få ditt garage rengjort av städfirmor i Stockholm.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest